Propostes de regulació

Des de Cohabitem estem en procés de compartir i posar en comú els reptes i dificultats que trobem els nostres projectes, així com les accions que estem prenent per a superar-los.

A continuació reproduïm algunes de les propostes que estem estudiant per a la regulació del cohabitatge valencià.

 1. Crear un marco viable para la cesión de suelo público en derecho de superficie que permita obtener financiación externa. Además, proponemos los siguientes criterios a tener en cuenta:
  1. Que uno de los indicadores objetivos sea la media de la renta del grupo (jóvenes-mayores), con ayudas semejantes a las del alquiler solo para personas en situación de vulnerabilidad, facilitando así la posibilidad de obtener financiación. 
  2. Que se valore la construcción o rehabilitación de viviendas de bajo impacto ambiental. Objetivos 2030. 
  3. Que se valore la implementación de proyectos sociales que conecten con las necesidades del barrio donde esté ubicado el suelo.
 2. Enquadrar les cooperatives en cessió d’ús com a ús dotacional en la regulació urbanística.
 3. Enquadrar les cooperatives de cohabitatge en la llei de serveis socials, diferenciant les condicions específiques per a projectes d’integració, senior i desenvolupament rural (Espanya buidada).
 4. Facilitar la implantació de projectes sènior (més assimilables a equipaments) en sòl rústic, eliminant la necessitat de tramitar una Declaració d’Interés Comunitari (DIC) o agilitzant-ne el seu tràmit.
 5. Calificar les cooperatives de cohabitatge en cessió d’ús (ja siguen de consumidors i usuaris o de vivenda) com a Especialment Protegides en el règim fiscal per a cooperatives i gravar les seues operacions amb IVA reduït.
 6. Posar en marxa una finestra única interdepartamental (Benestar Social, Vivenda, Urbanisme, Patrimoni, licències) per a agilitzar els processos administratius.
 7. Incloure en la superfície de la vivenda VCCU, la part proporcional d’espais comuns (excepte circulació i instal·lacions).
 8. Especial reconeixement del desenvolupament de les cooperatives en cessió d’ús en la normativa d’igualtat d’oportunitats.
ca