La coordinadora

A la Comunitat Valenciana no existia, fins ara, una organització capaç de representar a tots els projectes de cohousing, covivenda o vivenda col·laborativa en cessió d’ús que incloguera els que encara no tingueren forma jurídica o tingueren una altra diferent. Les federacions de cooperatives han fet- i continuen fent-ne- un gran paper fins i tot en eixos casos, però es trobava a faltar una estructura independent formada pels diferents projectes.

És per això que conformem la Coordinadora per la Regulació amb Finançament Pública de la Covivenda Valenciana.

Les entitats que la formem som conscients de la rellevància del Model Cooperatiu en Cessió d’Ús i no podem deixar passar esta oportunitat històrica per a liderar conjuntament amb altres agents claus una nova forma d’accés i desenvolupament social.

Volem, abans de res, facilitar a les Administracions Públiques, a les entitats financeres i a altres agents un interlocutor clar amb este sector emergent. Però també estem disposats a organitzar-nos per a, quan estes entitats no responguen, recordar-los que este model transformador ha vingut per a quedar-se i requereix atenció.

Què demanem?

Regulació

Regular de forma específica este tipus de projectes atenent a les seues particularitats i definint clarament el model, per a permetre un millor encaix en el marc urbanístic i en els serveis socials i facilitar la seua implementació amb garanties jurídiques.

Finançament

Davant la poca receptivitat i les grans limitacions del finaçament privat, demanem a l’administració que proporcione o facilite l’accés al finançament perquè este tipus de projectes puguen multiplicar-se.

Agilitat

Mentre avancem cap eixos objectius, necessitem que la implementació de estos projectes es considere una prioritat, proporcionant agilitat en la seua transmissió i un diàleg fluid amb l’administració.

Què oferim?

Interlocució

A través d’esta Coordinadora volem oferir a l’administració un diàleg directe en coordinació amb la gran diversitat de projectes existents.

Col·laboració

Volem oferir-nos com a un grup consultiu per ajudar a l’Administració a entendre millor les necessitats, prioritzar accions i desenvolupar propostes concretes. Coneixem de primera mà el potencial transformador del model, però també els seus reptes.

Compromís

Ens constituïm també com a un grup de seguiment per garantir la continuïtat de la col·laboració públicocooperativa i assegurar que produïsca resultats tangibles a curt i mig termini.

ca